Tuy nhiên, có thể dự đoán tương đối chính xác thời gian hoàn thành như sau:

 1. Điều trị tủy răng - Lấy gân máu: 1 - 2 lần đến Nha khoa (2 ngày)

 2. Răng sứ các loại (Mão, cầu răng, …):

 •  Từ 1 - 4 răng: 2 - 3 ngày (3 - 4 lần đến Nha khoa)

 •  Từ 5 răng trở lên: 3 - 5 ngày (3 - 5 lần đến Nha khoa)

 1. Phục hình răng nhiễm Tetracycline: Số răng thường làm từ 6 - 10 răng/hàm.

 • Làm một hàm (từ 6 - 12 răng): 3 - 5 ngày.   

 • Làm hai hàm (từ 12 - 24 răng): 5 - 8 ngày.

 1. Phục hình răng sứ trên Implant: 

 • Tùy trường hợp sẽ cộng thêm từ 1 - 3  ngày so với các ca điều trị thông thường.

 • Khi có điều trị tủy răng - lấy gân máu:

+ Phục hình, tổng thời gian điều trị có thể sẽ là: Thời gian chữa tủy 

+ Thời gian phục hình: Khi kết hợp cùng một lúc thì thời gian điều trị sẽ rút ngắn.

 • Khi lên kế hoạch làm răng, bạn nên dự phòng từ 1 - 2 ngày, thậm chí 3 - 4 ngày đối với trường hợp làm nhiều răng để Bác sĩ có thời gian theo dõi, chỉnh sửa phục hình.

 • Với trường hợp có nhổ răng, thông thường cần thời gian lành thương từ 7 - 10.

Trong thời gian chờ lành thương, có thể nhờ Bác sĩ làm răng tạm để không làm gián đoạn công việc và ảnh hưởng đến giao tiếp của bạn.

Từ khóa: Răng sứ thẩm mỹ