Dr. Đỗ Thị Ngọc Chi
Đội ngũ bác sĩ

Dr. Đỗ Thị Ngọc Chi

06.09.2019
Dr. Trần Lê Tuận
Đội ngũ bác sĩ

Dr. Trần Lê Tuận

06.09.2019
Dr. Nguyễn Đình Thuận
Đội ngũ bác sĩ

Dr. Nguyễn Đình Thuận

06.09.2019
Dr. Trần Minh Hiệp
Đội ngũ bác sĩ

Dr. Trần Minh Hiệp

25.08.2019