Tốt nghiệp hệ chính quy chuyên ngành Răng- Hàm – Mặt (Nha Khoa) tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh.

Từ khóa: Đội ngũ bác sĩ