Veneer là giải pháp tối ưu để phục hình thẩm mỹ răng:

  1. Ưu điểm:

  • Chỉ cần mài mặt ngoài của răng thật.

  • Có thể bảo tồn được tối đa răng thật và tủy răng (Gần 100% trường hợp làm Veneer không cần phải điều trị tủy).

  • Mức độ ê buốt của răng sau khi mài ít hơn rất nhiều so với khi làm mão răng sứ.

  • Veneer cho màu sắc tự nhiên và giống răng thật nhất.         

  1. Nhược điểm: 

  • Veneer sứ không áp dụng được cho những trường hợp thẩm mỹ răng móm, hô và chi phí cao so với phục hình răng sứ.

Từ khóa: Răng sứ thẩm mỹ