• Mão Răng (Chụp răng) là một dạng phục hồi răng bằng cách bao bọc quanh răng và được dán vào răng bằng xi-măng Nha khoa.

  • Có một số loại mão răng khác nhau như: 

  • Mão răng toàn sứ.

  • Mão răng sứ kim loại.

  • Mão kim loại toàn phần (Full).

  • Mão nhựa.

  • Mão hỗn hợp giữa kim loại và nhựa...

  • Mão răng còn được dùng để làm tăng sức đề kháng của các răng có miếng trám quá lớn, phục hồi các răng về đúng vị trí của nó hoặc cải thiện vẻ thẩm mỹ của các răng.

Từ khóa: Răng sứ thẩm mỹ