Trường hợp răng bị sâu hoặc bể lớn, nếu không được phục hồi thì răng này có thể bị tổn thương nhiều hơn. Khi đó, những biện pháp thẩm mỹ cho răng là điều vô cùng cần thiết.

Biện pháp thẩm mỹ được Nha sĩ thực hiện theo từng bước:

  • Sửa soạn răng sâu và tạo dáng cho việc bọc mão.

  • Lấy dấu răng đã sửa soạn và gửi về cho Labo Nha khoa.

  • Labo thực hiện 1 mão sứ trên mẫu hàm và răng sứ sẽ được dán vào răng bằng một loại xi-măng chuyên dùng Nha khoa tuỳ theo loại hình phục hình được lựa chọn.

  • Mão tạm thời được lấy ra để thử sườn sứ.

  • Tiến hành gắn mão vĩnh viễn vào đúng vị trí.

Từ khóa: Răng sứ thẩm mỹ