Đội ngũ bác sĩ
icon đội ngũ
Dr. Nguyễn Đình Thuận

Tốt nghiệp hệ chính quy nghành Răng- Hàm – Mặt (Nha Khoa) tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp hệ chính quy nghành Răng- Hàm – Mặt (Nha Khoa) tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Dr. Trần Minh Hiệp
Dr. Trần Lê Tuận

Tốt nghiệp hệ chính quy nghành Răng- Hàm – Mặt (Nha Khoa) tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Tốt nghiệp hệ chính quy nghành Răng- Hàm – Mặt (Nha Khoa) tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Dr. Đỗ Thị Ngọc Chi
Dr. Trần Quốc Huy

Tốt nghiệp hệ chính quy nghành Răng- Hàm – Mặt (Nha Khoa) tại Đại Học Y Dược TP Hồ Chí Minh

đặt lịch
icontw.png
zalo