Trường hợp nào có thể cấy ghép Implant?

Trong trường hợp bất cứ ai bị mất răng (mất một hay nhiều răng) mà tình trạng sức khỏe răng miệng cũng như tài chính cho phép thì đều có thể cấy ghép Implant.

Mất 1 răng hoặc mất từng răng xen kẽ: 

  • Mất răng ở vị trí nào thì cắm trụ Implant lên ngay vị trí đó rồi làm răng sứ lên trên. 

Mất 2 răng cạnh nhau: 

  • Cấy 2 trụ Implant rồi làm 2 răng sứ rời nhau trên Implant. 

  • Một số trường hợp có thể làm cầu răng với một trụ là Implant, trụ còn lại là răng thật (không bị lung lay) để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, kết quả không bằng phương pháp cắm 2 Implant.

Mất nhiều răng cạnh nhau: 

  • Trường hợp này có thể cấy số trụ Implant ít hơn số răng mất để tiết kiệm chi phí

  • Số Implant tối thiểu thường phải được tính toán một cách kỹ lưỡng, chính xác để đảm bảo lực nhai không trở nên quá tải trên Implant.

Mất toàn bộ răng: Có 2 phương pháp cấy ghép Implant:

  • Cắm Implant để làm răng cố định từ 6-10 Implant, sau đó làm cầu răng sứ lên trên.

  • Chỉ cắm 2 - 4 Implant rồi làm hàm giả tháo lắp bên trên.

 

đặt lịch
icontw.png
zalo