Thời gian hoạt động: Thứ hai - Thứ Bảy: 09:00 - 12:30 và 13:30 - 20:00, Chủ Nhật: Nghỉ Language:  

Tin tức - Sự kiện

Trần Thị Thanh Thúy

2019-01-11

Bác sĩ Huy
Dịch vụ: Cạo vôi, trám răng
Ngày 12/01/2019 – 13h00