Thời gian hoạt động: Thứ hai - Thứ Bảy: 09:00 - 12:30 và 13:30 - 20:00, Chủ Nhật: Nghỉ Language:  

Tin tức - Sự kiện

Phan Nguyyên Nam Phương

2019-10-03

Đặt giúp lịch hẹn
08:00 thứ bảy ngày 05/10/2019: khám răng (Bé gái 12 tuổi rất nhát, dỗ mãi mới chịu đi)