Thời gian hoạt động: Thứ hai - Thứ Bảy 09:00 - 19:00, Chủ Nhật: Nghỉ Ngôn ngữ:  

Danh sách bác sĩ

Dr. Nguyễn Đình Thuận

Dr. Trần Minh Hiệp

Dr. Trần Lê Tuận

Dr. Đỗ Thị Ngọc Chi

Dr. Trần Quốc Huy